عشق یک مفهوم انتزاعی است، یعنی شکل ندارد. ما انسانهای امروزی بیشتر از همیشه تلاش میکنیم به عشق شکل ببخشیم. ترجیح میدهیم مثل یک محصول دریافتش کنیم، با اندازه‌های معلوم و کلیه مشخصات تعیین شده‌اش.
120x80cm
Acrylic on canvas